Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

Marina Schumann: Matija Vlačić Ilirik – Historiograf s predumišljajem

Knjiga doc. dr. sc. Marine Schumann o Matiji Vlačiću Iliriku drugi je svezak biblioteke Folia Protestantica Croatica Teološkog fakulteta «Matija Vlačić Ilirik».

Na temelju izvorne građe autorica je prikazala razvoj Vlačićeva historiografskog programa, vođenog s jedne strane uvjerenjem da se povijest može i mora pisati isključivo kao vjerodostojan prikaz događaja iz prošlosti, brižljivo rekonstruiran i verificiran pouzdanim izvornim dokumentima, a s druge nastojanjem da dokaže kontinuitet između njegove vlastite sadašnjosti i prvobitne, apostolske Crkve, s naglaskom na vremenu između njih kao razdoblju otklona od prave Kristove vjere, u kojemu se ona sačuvala isključivo zahvaljujući istinskim i nepokolebljivim vjernicima. Knjiga tako prati Vlačića od školovanja u Veneciji do sudjelovanja u velebnom projektu Centurija u ulozi zrelog historiografa pa donekle i nakon toga, kroz recepciju njegovih djela. Njezin je koncept, prema tome, formalno kronološki, no osobito u IV. dijelu taj se koncept napušta u prilog tematske strukture, kroz koju autorica prati nekoliko osnovnih tema kojima se Vlačić bavio, kao što su papinstvo i koncept «svjedoka istine», adijafore i pitanje svetačkih kultova, kritika prosjačkih redova i husitsko nasljeđe, odnosno povijest valdežana. U posljednjem dijelu o Magdeburškim Centurijama donose se novi uvidi vezani uz Vlačićev stvarni udio u tom velebnom projektu, kao i uz okolnosti financiranja, tiskanja i distribucije pojedinih svezaka, postupno Vlačićevo povlačenje iz projekta te neposrednu recepciju djela. Posljednji dio knjige bavi se sudbinom Vlačićeve biblioteke, a kao prilog dodan je dokument poznat kao «Scheda» u latinskom izvorniku i hrvatskom prijevodu.

Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Alojz Jembrih i izv. prof. dr. sc. Zrinka Nikolić-Jakus. Knjiga je obujma 253 stranice, a može nabaviti po cijeni od 160,00 kn na adresi Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb, tel: 01-4828915, fax: 01-4828916, e-mail: izdavastvo@tfmvi.hr ili popunjavanjem obrasca s desne strane.

Izvadak iz knjige preuzmite ovdje!

MARINA SCHUMANN (do 2015. Miladinov) doktorirala je medievistiku na Central European University u Budimpešti. Autorica je niza znanstvenih i stručnih radova s područja srednjovjekovne i rane novovjekovne povijesti te knjige Margins of Solitude: Eremitism in Central Europe between East and West. Posljednjih godina bavi se prvenstveno temama vezanim uz reformaciju 16. stoljeća, a rezultate svojih istraživanja predstavila je i na brojnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

 

Informacije i narudžbe na:

tel. 01 48 28 915

e-mail: izdavastvo@tfmvi.hr

ili putem ovoga obrasca:

9 + 1 =

Share This