Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

Promotivna brošura o Fakultetu

Prvi izdavački “projekt” Teološkoga fakulteta Matija Vlačić Ilirik bila je brošura objavljena netom nakon početka rada Fakulteta.

Fakultet je s radom počeo na Dan reformacije 31.10.1976. Nedugo nakon svečanoga otvorenja na kojem su između ostalih bili prisutni i Josip Turčinović, profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Čedomir Drašković, profesor Srpskog pravoslavnog fakulteta u beogradu, te F. Perko, dekan Katoličkog fakulteta u Ljubljani, izdana je brošura u kojoj se predstavlja program rada i prikazuje glavne odrednice djelovanja. 

Tako dekan, dr. Josip Horak, govori o ciljevima i misiji Fakulteta, a prodekan, dr. Vladimir Deutsch, u kratkim crtama iznosi biografiju reformatora Matije Vlačića Ilirika. Nadalje, brošura donosi i Osnovu vjerovanja, ali i praktične detalje poput uvjeta za upis na studij, trajanje akademske godine, termini ispitnih rokova, itd. Također, brošura navodi i nastavni program za prve tri godine studija, a potom predstavlja i nastavno i drugo osoblje Fakulteta.

Brošura je objavljena u dvije verzije – na hrvatsko-srpskom i engleskom jeziku – i predstavlja simbolički začetak izdavačke djelatnosti koja će snažniji zamah dobiti tek početkom ovoga stoljeća.

 

Share This