Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

Elisabeth Schüssler Fiorenza: Njoj na spomen

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik izdan je šesnaesti svezak Bibliothece Flaciane. Riječ je o knjizi Elisabeth Schüssler Fiorenze, Njoj na spomen – Feministička teološka rekonstrukcija početaka kršćanstva.

Knjiga je prvi put objavljena prije tridesetak godina i naišla je na znakovite recepcije u akademskim i širim crkvenim i kulturnim krugovima. Ne razmatra, kako bi se na prvi pogled činilo, ulogu žena u ranom kršćanstvu nego nastoji ranokršćansku pripovijest izreći na drugačiji način: feminističkim pristupom prepričavanju kršćanskih početaka, drugim riječima, novim pristupom postojećim vrelima nastoji se žene u ranom kršćanstvu postaviti u središte pozornosti promatrajući ih kao pripadnike vodstva ranokršćanskoga pokreta koji se, time, očituje kao pokret „sljedbeništva žena i muškaraca kao jednakih“.

Iz predgovora autorice hrvatskome izdanju: … pišući Njoj na spomen nastojala sam pokazati da feminističko teorijsko djelo i kritička historiografija koje za svoj temelj uzimaju emancipacijsku praksu, a za cilj etičku viziju, nude teorijski okvir u kojemu možemo rasvijetliti istraživanje kršćanskih početaka. Kritička znanost na području povijesti religije može težiti jedino tome da svome teorijskom i povijesnom djelu prida suvremeno značenje. Takvo značenje treba postići i u povijesnom i u teološkom smislu želimo li da ono smijeni hegemonijske akademske i crkvene mitove o kršćanskim počecima, koji marginaliziraju žene i svode ih na pomo ćnice muškaraca . Nadam se da se u takvu ranokršćansku viziju radikalne jednakosti, koju ova knjiga nastoji prenijeti , kao čitateljice neće uključiti samo žene, nego i muškarci, te da će se zajedno posvetiti borbi za ostvarenje te vizije u snazi božanskoga Duha.

Prevoditeljica knjige jest doc. dr. sc. Marina Miladinov, a urednica doc. dr. sc. Lidija Matošević. Opseg knjige je 410 stranica, a može se nabaviti po cijeni od 250,00 kn na adresi Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb, tel: 01-4828915, fax: 01-4828916, e-mail: izdavastvo@tfmvi.hr ili popunjavanjem obrasca s desne strane.

Izvadak iz knjige preuzmite ovdje!

 

Informacije i narudžbe na:

tel. 01 48 28 915

e-mail: izdavastvo@tfmvi.hr

ili putem ovoga obrasca:

11 + 2 =

Share This