Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

Bernd Moeller i Raymund Kottje: Ekumenska povijest crkve 1

Iz tiska je izašla knjiga Ekumenska povijest crkve 1 čiji su urednici Bernd Moeller (1931-) i Raymund Kottje (1926-), stručnjaci za crkvenu povijest.

Ovo djelo popunit će prazninu među dosadašnjim malobrojnim pregledima crkvene povijesti na hrvatskom jeziku, nastojeći pružiti temeljne informacije s tog područja, bilo u svrhu početnog istraživanja neke specifične teme ili radi proširenja opće kulture, a njegov ekumenski naglasak doprinos je unapređivanju ekumenskog susreta kršćanskih crkava. Niz istaknutih stručnjaka raznih konfesija sastavio je kronološki uređen kolaž povijesnih prikaza, čiji je ekumenizam razvidan tek iz njihova spoja u brižljivo ujednačenu cjelinu. Knjiga može prikladno poslužiti kao fakultetski udžbenik, ali i kao vrijedan referentni priručnik za stručnjake.

Ovaj prvi svezak Ekumenske povijesti Crkve (koji obuhvaća 4 dijela i razlaže povijest Stare i Istočne Crkve u stoljećima raskola između Istoka i Zapada) dio je trosveščanog projekta koji je strukturiran tako da su za dijelove I-III i V-X zajednički odgovorna dvojica autora, po jedan evangelički i katolički stručnjak za dotično vremensko razdoblje, dok su Dio IV pregledali i evangelički i katolički stručnjak.

 

Iz predgovora knjizi:

Djelu kojega prvi svezak ovdje predstavljamo potrebno je dati nekakav uvod. Može se reći da se tu radi o inovativnom pothvatu. Koliko nam je poznato, pokušaj okupljanja povjesničara i teologa velikih kršćanskih konfesija za rad na zajedničkom prikazu povijesti Crkve nije do današnjih dana još bio ostvaren.
To se može lako objasniti. Crkveno-povijesna znanost stoljećima je bila jedno od glavnih sredstava borbe u sporovima unutar kršćanstva. Dugo i odviše dugo veliki dio argumenata kojima je svatko nastojao utemeljiti vlastitu crkvenu povijest crpio se iz povijesti. Tek u našem stoljeću ta se slika promijenila. Pokret za uzajamno razumijevanje, do kojega je došlo u kršćanstvu, prirodno je zahvatio i promatranje crkvene povijesti, a to je među crkvenim povjesničarima od razdoblja historicizma kasnog 19. stoljeća stvorilo i potaknulo ionako sve veću spremnost da se, s nesputanom objektivnošću, suoče s prošlošću. Danas bi se moglo reći da je sazrelo vrijeme za procjenu situacije, za pokušaj da se prenese i prikaže do koje je mjere znanost o povijesti Crkve u različitim taborima dovela do koherentne slike toga predmeta.
Urednici i suradnici nadaju se da im je uspjelo osloboditi se danas raširenog ekumenskog iluzionizma. Raskol unutar kršćanstva povijesna je pojava, koja počiva na odlukama prošlosti, i zato bi onaj tko se bavi proučavanjem prošlosti trebao osobito uzeti u obzir ozbiljnost, neizbježnost i sudbonosnost tih odluka, kao i pogibeljnost mišljenja da se u tom teškom pitanju o kršćanskom jedinstvu može ostvariti budućnost, a da se, s punom savjesnošću, ne uhvatimo u koštac s prošlošću. Stoga se od našeg djela ne smije očekivati rješenje kršćanskog spora. Povijest može dovesti samo do boljeg razumijevanja, ali ne i do rješenja aporija.“

Prevoditeljica knjige je dr. Marina Miladinov, teološku redakturu potpisuje dr. Lidija Matošević, a teološko-jezičnu lekturu Ruben Knežević. Ovo je šesti svezak u nizu Bibliothece Flaciane. Cijena knjige je 140 kuna.

Izvadak iz knjige preuzmite ovdje!

 

Informacije i narudžbe na:

tel. 01 48 28 915

e-mail: izdavastvo@tfmvi.hr

ili putem ovoga obrasca:

6 + 11 =

Share This