Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

Pretisak glagoljičkoga Novoga testamenta (1562./63.)

 

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik, a prema primjerku koji se nalazi u zagrebačkoj Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici objavljen je pretisak hrvatskoga biblijskog prvotiska – glagoljički Novi testamenta koji su priredili Stipan Konzul Istrian i Antun Dalmatin, a prvotno je objavljen 1562./63. u dva sveska, u protestantskoj tiskari u Urachu pored Tübingena, dok je sâm rad na prijevodu započeo još 1557. prije točno 450 godina.

Djelo se ponovno izdaje u dvije knjige u prikladnoj zaštitnoj kutiji. U prvoj knjizi zajedno su tiskana negdašnja dva dijela Novoga testamenta, dok se u drugoj knjizi donosi opširan pogovor o povijesti protestantske tiskare odnosno biblijskog zavoda u Urachu, kao i o samome radu na prijevodu i izdavanju Novoga zavjeta. Pogovor, koji je napisao glavni urednik izdanja pretiska, prof. dr.sc. Alojz Jembrih, sadrži dva priloga: Konzulov glagoljički autograf probnoga prijevoda dva novozavjetna ulomka u presliku i transliteraciji, te suvremeni hrvatski prijevod Trubarova njemačkog predgovora koji se ovdje prvi put objavljuje u cijelosti. Na projektu izdavanja pretiska sudjelovali su i dr. sc. Lidija Matošević, dr. sc. Marina Miladinov, dr. sc. Vesna Badurina-Stipčević, doc. dr. sc. Mario Grčević, Ruben Knežević i Branka Kosanović. Grafičko oblikovanje pretiska potpisuje Grafički ured Dominis-Aničić, a knjige su tiskane u Grafičkom zavodu Hrvatske.

Ovaj hrvatski protestantski biblijski prvotisak, premda je sastavnim i nezaobilaznim dijelom hrvatske kulture i identiteta, bio je stoljećima prešućivan, zanemarivan i uglavnom nedostupan. Danas je sačuvan u još svega nekoliko primjeraka po europskim knjižnicama. Objavljivanjem ovoga pretiska dostupnijima postaju filološka i teološka proučavanja hrvatske protestantske književnosti, kao i komparativna proučavanja slavenskoga i europskoga biblijskog prevodilaštva.

Pretisak ovoga Novog testamenta još je jedno od nastojanja da se nastavi s projektom vraćanja uraško-hrvatskih izdanja u Hrvatsku, čime dostupnijima postaju teološka i filološka proučavanja hrvatske protestantske književnosti. Knjiga je izdana uz pomoć brojnih podupiratelja: protestantskih crkava i crkava reformacijske baštine u Hrvatskoj, biblijskih društava, trgovačkih društava i pojedinaca, a pokrovitelji su također Istarska županija i Konzulov rodni grad Buzet.

Drugo, popravljeno izdanje objavljeno je 2016. godine. Knjiga pogovora sadrži 215 stranica, a knjige s pretiskom Novoga testamenta 905 stranica. Cijena kompleta iznosi 440,00 kuna.

Izvadak iz knjige preuzmite ovdje!

 

Informacije i narudžbe na:

tel. 01 48 28 915

e-mail: izdavastvo@tfmvi.hr

ili putem ovoga obrasca:

10 + 13 =

Share This