Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

Loci communes

 

Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu pokrenuo je 2009. godine znanstveni teološki časopis pod nazivom Loci communes.

Naziv gleda unatrag na naslov djela koje je Philip Melanchthon, njemački evangelički teolog, objavio 1521., a koje izlaže osnovne kršćanske istine na temelju Biblije. Sličan pojam, loci theologici, kasnije označava temeljne postavke i načela teologije kao znanosti.

Naziv časopisa također se u prenesenom značenju osvrće na sadašnjost i gleda u budućnost. Njegov naslov doslovno znači „opća mjesta” ili „opće teme”. Uvjerenja smo da kršćani mogu i moraju tražiti ono što im je opće i zajedničko, i to ne samo u kršćanskoj duhovnosti i crkvenoj praksi, nego i u teološkom promišljaju.

Časopis ima nekoliko ciljeva. Prvo, on teži još više otvoriti prostor protestantskim teolozima i znanstvenicima, kao i onima iz crkava reformacijske baštine, za objavljivanje znanstvenih djela te tako promicati protestantsku baštinu i misao. Ova se težnja temelji na spoznaji o bitnim doprinosima koje je protestantska teologija dala, posebice zapadnom kulturološkom krugu. Drugo, časopis teži poduprijeti ekumensko i interkonfesionalno teološko promišljanje i dijalog u našem društvu objavljivanjem priloga autora drugih eklezijalnih pripadnosti i teoloških uvjerenja. Naposljetku, časopis će kao glasilo Teološkog fakulteta “Matija Vlačić Ilirik” izvješćivati o njegovoj obrazovnoj i izdavačkoj djelatnosti. Časopis će izlaziti dvaput godišnje na hrvatskom jeziku, a objavljivat će neobjavljene članke iz tradicionalnih teoloških znanosti, biblijskih znanosti, sustavne i primijenjene teologije, povijesti Crkve, sociologije religije, filozofije i etike, te članke interdisciplinarne naravi.

Cijena pojedinačnoga broja iznosi 45 kn, a cjelogodišnja pretplata 80 kn. Ukoliko naručujete iz inozemstva, cijena pojedinačnoga primjerka iznosi 14 €, a pretplate 25 €. 

NAPOMENA: Trenutno je dostupan samo prvi broj časopisa.

Izvadak iz časopisa preuzmite ovdje!

 

 

Informacije i narudžbe na:

tel. 01 48 28 915

e-mail: izdavastvo@tfmvi.hr

ili putem ovoga obrasca:

15 + 9 =

Share This